فقدان امکانات مالی مهمترین مانع تجاری‌سازی شرکتهای دانش‌بنیان در کاشمر

مدیر مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز گفت: در حال حاضر مهمترین موانع تجاری‌سازی شرکتهای دانش‌بنیان در شهرستان کاشمر فقدان امکانات

بیشتر بخوانید