ایجاد تغییر در ساختارهای روستایی با تشکیل جهاد سازندگی

معاون وزیر و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: هرچند آئین‌نامه استخدامی دهیاران به کمیسیون اجتماعی دولت برده شده

بیشتر بخوانید