سفر رییس جمهور به خراسان رضوی گره گشای منطقه ثامن مشهد شد

به گزارش پایگاه خبری دیدبان ترشیز ، محمدحسین روشنک  افزود: بالاخره پیگیریهای تشکلهای مختلف استان برای احیای طرح ثامن و

بیشتر بخوانید