بسمه تعالی یزدانی در جلسه شورای سلامت گفت: دو موضوع در ایام نوروز داریم که لازم است هر کس حضور جدی در واحد های کار خود برای ارائه بهتردر امور سلامت داشته باشند. وی با بیان اینکه ما در ایام عید نوروز ...