ارتقا توانمندی معلمان، افزایش مشارکت اولیا در تعلیم و تربیت و تسهیل نظارت بر کار مدارس،از مهم ترین مزایای آموزش های مجازی است

  قاسمعلی خدابنده،مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در جمع تعدادی از مدیران مدارس سطح شهر مشهد: 🔹همه حوزه

بیشتر بخوانید

شما در حال تجربه نسخه‌ جدید پایگاه خبری دیده‌بان ترشیز هستید که در حال حاضر در حال تکمیل و توسعه می‌باشد.