خراسان رضوی رتبه اول بیمه سلامت در کشور

به گزارش دیدبان ترشیز،علیرضا رمزی ، مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی گفت: مهمترین بخش رسالتی سازمان بیمه سلامت وادارات تعمیم پوشش بیمه همگانی است که با حمایت وپشتیبانی دولت سیزدهم بیش از ۵/۵ میلیون نفر درسه دهک درآمدی ا تا ۳ در ابتدای سال از بیمه نامه رایگان برخوردار شدند که سهم خراسان رضوی بالغ بر ۳۹۰هزار نفر می باشد .

وی با بیان اینکه خراسان رضوی رتبه اول جمعیت بیمه شدگان تحت پوشش را درمیان ۳۱ استان کشوردرسازمان بیمه سلامت ایران دارد، افزود: درحال حاضر چهار میلیون و دویست و هشت هزار نفر از جمعیت خراسان رضوی تحت پوشش بیمه سلامت می باشند که ۶۶درصد جمعیت استان را شامل می شود .خراسان رضوی درصندوق بیمه روستاییان و عشایربا جمعیت بالغ بریک میلیون و هشتصد و چهل و پنج هزار نفر وصندوق بیمه سلامت همگانی رایگان با جمعیت بالغ بر یک میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار نفر بالاترین جمعیت بیمه شده را درمیان صندوق های بیمه ای استان ها به خوداختصاص داده است . همچنین درصندوق کارمندی ۳۸۷هزار نفر ، درصندوق سایراقشار۲۰۷هزار نفر ودر صندوق ایرانیان بیست هزار و هشتصد نفر عضویت دارند .

وی ادامه داد: دراستان خراسان رضوی بیمه اتباع خارجی استان نیزکه براساس قرارداد بین وزارت کشور، کمیساریای عالی پناهندگان وبیمه سلامت برای اتباع افغانستانی وعراقی توسط اداره کل بیمه سلامت استان صورت گرفته است، تعداد ۲۴هزار و ۱۱۴نفر تحت پوشش می باشند.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی بیان داشت: درجمعیت بیمه شدگان تحت پوشش در صندوق های مختلف اداره کل استان ۶۹۸۶نفرتحت عنوان بیماران خاص قراردارند که بیمار پیوند کلیه ۱۰۳۷نفر، بیمار ام اس ۲۲۲۸ نفر، بیمارهمودیالیز ۲۴۹۱ نفر، دیالیز صفاقی ۱۳۹ نفر، بیمار تالاسمی ۴۶۷ نفر و بیمار هموفیلی ۶۳۲ نفرمی باشند.

وی با اشاره به اینکه درحال حاضربرای ارائه خدمات به بیمه شدگان با ۴۸۲۷ پزشک و مرکزارائه کننده خدمت قرارداد داریم ، بیان داشت: از مهمترین اقدامات تحولی سازمان در راستای تبصره ۱۷ احکام بودجه ۱۴۰۰ ودرادامه ۱۴۰۱ اجرای پروژه نسخه نویسی الکترونیک بوده که در۶ ماهه اول سال جاری با همکاری جامعه پزشکی استان این مولفه درخراسان رضوی حدود ۹۵درصد اجرایی شده است.

رمزی افزود: ازمهمترین اقدامات تحولی دیگر درسازمان واداره کل بیمه سلامت اجرای پروژه پزشک خانواده و نظام ارجاع است که فعلا درصندوق بیمه سلامت رایگان بعد از صندوق بیمه روستایی از مهرماه سال قبل آغازودر۶ماهه اول امسال نیز ادامه داشته وتاکنون ازجمعیت۱میلیون و ۷۴۷هزار نفری صندوق ۵۱۵هزار نفر تحت پوشش ۳۸۵ پزشک خانواده قرارداشته وخدمات پایه درمان با پرداخت صرفا ۷۲۰۰ تومان را دریافت می کنند.

وی ادامه داد: از اقدامات مهم دیگر خدمات درمان ناباروری است که از سال قبل شروع شده وهمچنان ادامه دارد. بیمه شدگان مشمول عبارتند از خانم های متاهل تا ۴۹ سال تمام و آقایان متاهل که شرایط ناباروری اولیه و ثانویه را داشته باشند خدمت درمان ناباروری شامل ویزیت وپیگیری , پاراکلینیک , دارو و لوازم مصرفی واقدامات تشخیصی ودرمانی تخصصی برای زوجین ناباروراولیه و ثانویه که درسامانه نسخه نویسی الکترونیک نشانده شده اند پزشک متخصص مجاز برای معرفی و نشان دارشدن شامل فلوشیپ نازائی , متخصص زنان و زایمان دوره دیده و متخصص ارولوژی می باشد.

رمزی بیان داشت: تعهدپرداخت هزینه توسط سازمانهای بیمه گر پایه در مراکز دولتی و عمومی غیردولتی معادل ۹۰درصد ودرمراکز خصوصی وخیریه معادل ۹۰ درصد تعرفه عمومی غیر دولتی می باشد وفرانشیز بیمه شدگان ۱۰ درصد خواهد بود . از طرفی درحال حاضردرخراسان رضوی ۴ مرکز دارای قرارداد و یک مرکزدرشرف قرارداد و ۲ مرکز درحال تجهیزوراه اندازی می باشند ودرمراکزفاقد قراردادهزینه بیمه شدگان بصورت خسارت متفرقه پرداخت می شود.

وی ادامه داد: تعداد بیمار دریافت کننده خدمت در این زمینه درکشور۲۱۰۳۵ نفر بوده که ۴۷۲۸ نفر یعنی ۲۳درصد گیرندگان خدمت و بالاترین آمار درکشورمربوط به خراسان رضوی است وبرای این دسته از بیمه شدگان قریب ۵/۹ میلیارد تومان پرداخت شده است.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی تصریح کرد: ازتحولات مهم ایجاد شده درسازمان بیمه سلامت از سال قبل وسال جاری حمایت ویژه دولت محترم درتخصیص اعتبارات مورد نیاز سازمان برای پرداخت به موقع مطالبات ارائه کنندگان خدمات بوده است به طوری که درسال جاری بالغ بر ۱۲۱۲ میلیارد تومان جذب اعتباردر استان داشته ایم که ۱۰۰۷ میلیارد تومان آن بابت سطح ۲ و۳ وحدود ۲۰۵ میلیارد تومان بابت سطح یک روستایی پرداخت شده است. براین اساس مطالبات موسسات دانشگاهی تا تیرماه و غیردانشگاهی تا مرداد ماه تسویه گردیده است. همچنین بالغ بر۹۰ درصد مطالبات شهریور۱۴۰۱ داروخانه ها و ۶۵ درصد مطالبات شهریورماه ۱۴۰۱ اسناد سرپایی پرداخت شده است.

رمزی با اشاره به اینکه درهر۲۴ ساعت بالغ بر۶ میلیارد تومان هزینه برای ارائه خدمت به بیمه شدگان بیمه سلامت خراسان رضوی ایجاد می شود، ادامه داد: میانگین ماهیانه هزینه درمان استان ۱۸۲ میلیاردتومان بوده که ۹۵ میلیارد تومان مربوط به هزینه بخش دولتی دانشگاهی و ۸۶ میلیاردتومان دربخش غیردانشگاهی استان هزینه شده است. همچنین میانگین ماهانه هزینه ها داروخانه دراستان تا قبل ازپرداخت سهم ارز ۳۵ میلیارد تومان وبعد از پرداخت سهم ارز به ۵۸ میلیاردتومان افزایش یافته است ودرهر۲۴ ساعت حدود ۳۶هزارو پانصد بار مراجعه به مراکز طرف قرارداد درسطح استان صورت می پذیرد.

وی بیان داشت: هرفرد فاقد پوشش بیمه می تواند به مدت ۳ ماه پوشش بیمه رایگان دریافت نماید که بامراجعه به دفاترپیشخوان ویا ادرس اینترنتی به آدرس www.bimehsalamtiranian.ir قابل انجام است.از طرفی به زودی دستورالعمل صندوق بیماران خاص وصعب العلاج هم در استان وکشوراجرایی خواهد شد وسازمان بیمه گر باهمراهی دانشگاههای علوم پزشکی به نسبت به ارائه خدمت به این دسته از بیماران وبیمه شدگان نیز اقدام خواهد نمود.همچنین امکان پوشش بیمه ای رایگان مادران باردار و فرزندانشان تا سن ۵ سالگی نیز فراهم شده است.

رمزی درباره راه های ارتباطی با سازمان واداره کل بیمه سلامت خراسان رضوی نیز گفت: سرشماره # ۱۶۶۶ * همچنان برای آگاه شدن از پوشش بیمه ای واعتباربیمه نامه و تلفن ۱۶۶۶ برای پاسخگویی به بیمه شدگان فعال است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.