نقش موثر لایروبی قنوات در افزایش آبدهی و بهره‌وری کشاورزی کاشمر

 

شجعی گفت: لایروبی و مرمت قنوات نقش موثری در افزایش میزان آبدهی و بهره وری دربخش کشاورزی شهرستان کاشمر دارد.

مدیر جهاد کشاورزی و کارشناس آب و خاک مدیریت از قنات در حال مرمت طاهرآباد روستای فرشه بازدید کردند.

مدیر جهاد کشاورزی کاشمر در بازدید از قنات روستای فرشه شهرستان ،روند اجرای طرح را رضایت بخش دانست و لایروبی را در افزایش میزان آبدهی قنات بسیار موثر عنوان کرد.

محمد شجعی بر استفاده بهینه منابع محدود باقی مانده آب تأکید کرد و افزود: به منظور ایجاد منبع پایدار آب برای مردم و کشاورزان منطقه ، احیاء و مرمت قنات طاهرآباد روستای فرشه که به دلیل ریزش مسدود شده بود در دستور کار جهاد کشاورزی شهرستان قرار گرفته است.

احیاء و مرمت قنات و بازگشت آن به چرخه تأمین آب ضروری و انجام به موقع و کامل عملیات مرمت قنوات از الزامات افزایش بهره وری در بخش کشاورزی می باشد.

طرح مذکور با اعتبار دولتی و همچنین خودیاری مردم منطقه و با هدف احیاء  مجدد این قنات و استحصال آب با حجم و دبی مناسب درحال اجرا می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.