ارز ۴۲۰۰تومانی نه راه پیش نه پس «اگر عاقل بودیم پشیمانی چرا ؟»محمد حسین روشنک رییس کانون کارآفرینان و کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضوی

قلم روزی که آقای جهانگیری در تلویزیون حاضر و از ارز ۴۲۰۰ تومانی رونمایی کرد تا حالا ، ده ها یاداشت تحت عنوان خسارت های دستکاری درساختار ها و نرخ دستوری ارز بویژه مخالفت با ارز ۴۲۰۰ تومانی و دخالت مستقیم دولت در اقتصاد از خود به به جای گذاشته است .

متاسفانه یاداشت های این قلم که در دست بنده ناتوان قرار دارد و هزاران یاداشتی که قلم نویسندگان و اقتصاد دادنان توانا نوشتند هیچ وقت  در دولت دوازدهم مورد توجه آنان که صاحب «قلم  طلایی خوب » و در مواردی «قلم های طلایی رانتی » بوده و هستند قرار نگرفت ، تا اینکه شرایط امروز بجایی رسیده که در موضوع مداخله ارزی نه راه پیش داریم نه راه پس ،چراکه  یارانه ارز (۴۲۰۰ تومانی ) نیز پا جای پای یارانه «« آب ، برق ، گاز ، بنزین ،نفت کاز ، حقوق کار گران شرکت های دولتی چون شرکت نفت ، نیشکر هفت تپه ، هپکوی اراک ، بهره بانکی معادل یک چهارم نرخ تورم ، حقوق های نجومی ، مدرک گرائی و ده ها مشابه دیگر »» از یک طرف و حقوق کم کارگران ، معلمان و .. از طرف دیگر گذاشته است .

اگر همین گونه ادامه یابد یقینا نابودی اقتصاد کشور  را به همراه خواهد داشت و اگر دستکاری شود حوادث ۹۸ را که اگر چه امروز مشخص شده آن حوادث توسط ضد انقلاب با حمایت بعضی از گروه های سیاسی ایجاد و هدایت می شده ، اما چهره مردمی به آن داده شد درگیر خواهیم شد .

قلم پیشنهادی بجز اینکه بگوید در مورد همه یارانه ها که بیشتر به جیب افراد برخوردارجامعه  می‌رود بصورت رسمی با مردم مشورت شود ، ندارد و اضافه می کند بی عقلی و عدم توجه به نظر کارشناسان دلسوز «بدون قلم طلایی رانتی » که آن زمان گفتند و نوشتند، اما توجه نشد در دولت دکتر رئیسی تکرار نشود، که فردایش همه مقامات مجبور شوند بگویند ما خبر نداشتیم از خواب بلند شدیم ..، لذا رهبر معظم انقلاب برای ایجاد آرامش در جامعه دلسوزانه اقدام سران قوا در مورد گرانی بنزین را تایید و بار منفی آن را بپذیرند.

حذف هرگونه یارانه ای از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط تحریم ها راه بسیار دشواری است که از هیچ دولتی  از جمله دولت آقای دکتر رئیسی در حال حاضر ساخته نیست .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.