ضرورت توجه به مساجد کاشمر

مسجد در عصر ما یک کانون ارتباطی است، در ایران اسلامی مسجد عرصه ارتباط مردم با خالق و مخلوق است. مساجد از جمله عناصر هویتی شهرمان محسوب می شود. دکتر سید احسان حسینی نجاتی درین یادداشت به بیان ضرورت توجه به مساجد کاشمر می پردازد. نظر شما را به این یادداشت جلب می کنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.