حال رسانه نمی تواند خوب باشد وقتی حال خبرنگار خوب نیست!

عباس محمدیان، رئیس سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی

خبرنگاران سنگر سازان بی سنگرند که از غم همه می گویند و می نویسند و به مواسات، غمخوار همه می شوند، خود غمخواری ندارند. از بس از غم و رنج دیگران گفته اند که از خود فراموش کرده اند و جامعه هم گمان ندارد که این صداهای بلند هم جزئی از پیکره اجتماع اند که جملگی گرفتاری های خاص خود را دارند. به جرات و با شناخت می گویم که خبرنگاران از گرفتار ترین و محجوب ترین و نجیب ترین و پاک ترین اقشارند که گونه سرخ از سیلی شان، رنگِ پریده صورت شان را پشت خود پنهان می کند. شاید خیلی ها نداند و یا نخواهند به روی خود بیاورند که “غمخواران جامعه” خود از غمبارترین شرایط، رنج می برند. این که صدا یشان بلند نیست و دیوارشان از صدای نداشته شان هم کوتاه تر است، نشانه نجابت شان است. اما آیا پاسخ نجابت را باید با سکوت و بی تفاوتی داد؟ آیا دست های دست گیر را نباید به همراهی گرفت؟ نمی دانم مسئولان چقدر از روزگارشان خبردارند یا اصلا خبری دارند یا نه، من اما به عینه می بینم روزگارشان را و درک می کنم شرایط شان را و رصد می کنم استغنای شان را که پوشیده می دارند درد خویش مبادا نا محرمی بهره برد از آن! شما هم بدانید و متولیان امر رسانه در نظام هم بدانند که در این وانفسای کرونا، نفس خبرنگاران به شمار افتاده است حتی بیشتر از سایر اقشار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.