به گزار ش دیده بان ترشیز روز چهاردهم مهرماه  1397 همراه با تمام جهان، شاهد برگزاری اولین فتوواک در شهر بودیم.

خبری شناسه خبر : 1107 تعداد بازدید : 198
اشتراک گذاری
دیدگاه ها (0)