به گزارش دیده بان ترشیز همایش وجشنواره غذا درمشهد روستای کنگ  در22مهرماه 97برگزار گردید .

خبری شناسه خبر : 1150 تعداد بازدید : 95
اشتراک گذاری
دیدگاه ها (0)