بخشدار کوهسرخ کاشمر درگفتگو باخبرنگار پیام شورا گفت: بافت تاریخی وبومی کوهسرخ در بخش نامق میراثی است که از گذشته گان ما به ارث رسیده است و قابل حفظ است.

خبری شناسه خبر : 1913 تعداد بازدید : 41
اشتراک گذاری
دیدگاه ها (0)