درپی انتشار خبر خط لوله انتقال گاز تربت حیدریه - کاشمر روز شنبه (۱۳ بهمن‌ماه)97 افتتاح شد. وخبرامیدوار کننده برای مردم ترشیزبود که دیگر قطعی گاز وجود نخواهد داشت.

خبری شناسه خبر : 1523 تعداد بازدید : 163
اشتراک گذاری
دیدگاه ها (0)