۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.
اطلاعیه ها

موقعیت شما : صفحه اصلی » مدیریت شهری
کاشمـر از بهـارتا نسیم اختلاف تا فضـا
کاشمـر از بهـارتا نسیم اختلاف تا فضـا

کاشمـر از بهـارتا نسیم اختلاف تا فضـا

با توجه به جمعیت پذیری امروزه شهرها و به وجود آمدن شکل تازه‌ای از شهرها در قرن اخیر، روشن است که علم جغرافیای شهری و برنامه ریزی فضاها در شهرها باید ابعاد تازه ای بیاید، یکی از ابعاد و موضوعات تازه که در بیست سال اخیر توجه اکثر اندیشمندان این علم را به خود مشغول […]

با توجه به جمعیت پذیری امروزه شهرها و به وجود آمدن شکل تازه‌ای از شهرها در قرن اخیر، روشن است که علم جغرافیای شهری و برنامه ریزی فضاها در شهرها باید ابعاد تازه ای بیاید، یکی از ابعاد و موضوعات تازه که در بیست سال اخیر توجه اکثر اندیشمندان این علم را به خود مشغول کرده، پرداختن به عدالت اجتماعی در مباحث شهری می‌باشد که از این نظر باید شهر با سیاستهای کشوری و جهانی پیونده داده شود و دیگری، شرایط داخلی فضای شهرهاست که متاثر از شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشورها می‌باشد و در نتیجه همین شرایط است که کیفیت فضاهای شهری و سیاست های برنامه ریزی شهری معین می‌شود. بنابراین نیاز اساسی، شناخت فضای شهری است که ارزشهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و در راس آنها عدالت اجتماعی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند که در نتیجه این تحلیل‌ها و بررسی معیارها است که قدمی مؤثر در راه تحقق عدالت اجتماعی در جامعه برداشته خواهد شد. در جهت رسیدن تمامی ساکنان شهرها به نیازهایشان به صورت یکسان، مبحث عدالت اجتماعی در فضای شهری بوجود می‌آید که عدم توجه به آن تبعات بسیار بدی همچون حاشیه نشینی، تراکم بیش از حد یک منطقه، توسعه یک جانبه‌ی شهرها، خالی از سکنه شدن برخی از محدوده‌های شهری، بورس بازی زمین و دهها مساله و مشکل را در پی خواهد داشت.
با توجه به مطالب ذکر شده، نگاه از منظر عدالت اجتماعی به شهر، شاید بکی از نگرش‌های بسیار کمیاب و بنیادین محسوب شود. عدالت نوعی سلوک مساوی با افراد است و عدالت فضایی برگرفته از آن یعنی اینکه با ساکنین هر مکانی باید به صورت برابر رفتار شود و هیچ فرد یا جایی بر افراد و جاهای دیگری برتری نداشته باشد. خدمات عمومی شهر به عنوان مهمترین ابزار در دست مدیریت شهری، برای برقراری عدالت فضایی و اجتماعی است. با توزیع مناسب این خدمات، شهر می‌تواند به عنوان بستر تحقق عدالت فضایی مطرح شود.
شهر کاشمر همانند سایر شهرهای کشور، بستر نابرابری فضایی در بهره‌مندی از خدمات عمومی شهری است که منجر به بی‌عدالتی در مدیریت شهری شده است. عدم مدیریت صحیح و دخالت دست‌های پشت پرده باعث شده است که عدالت اجتماعی و فضایی آنچنان که شایسته این منطقه است صورت نگیرد؛ یعنی بخاطر عمل نادرست بعضی از مسئولین و تصمیمات اتخاذ شده، قسمتی از شهر نسبت به قسمتی دیگر از شهر دچار برتری شده است. این برتری از جهات مختلف می‌باشد از جمله خدمات رسانی بهتر به بعضی مناطق، افزایش صعودی قیمت ملک در بعضی از نقاط کاشمر و در عوض پایین ماندن و تغییر جزئی ارزش ملک و ساختمان در قسمتی دیگر، عدم برخورد با بعضی از شغل‌ها در مناطق پایین شهر (کبوترفروشی، ضایعات و غیره) که خود فضایی برای جرم و جنایت ایجاد می‌شود.
در مناطقی از شهر کاشمر مانند خیابان شهید نیازمند، شهید باقری، شهید ترابی، نسیم که دارای بیشترین تراکم جمعیتی می‌باشد ولی از کمترین خدمات عمومی شهری برخوردارند. در عوض در مناطقی با کمترین تراکم جمعیت، از بیشترین خدمات رفاهی و عمومی برخوردار هستند. این به معنای عدم توزیع یکسان خدمات رفاهی و عمومی شهری است که منجر به بی عدالتی در شهر شده است. این بی عدالتی فقط مختص به مناطق پایین شهر نیست، بلکه در مجتمع‌های مسکونی مهر (جاده سید مرتضی(ع)) و منطقه فازها (پشت بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع)) شاهد عدم عدالت اجتماعی و فضایی هستیم که با مدیریت صحیح و چاره‌اندیشی و برنامه‌ریزی دقیق تر و منصفانه‌تر می توان به عدالت اجتماعی در شهر کاشمر دست یافت.
در پایان باید متذکر شد، به منظور تحقق عدالت در شهر کاشمر باید موارد ذیل را رعایت کرد؛ انصاف در تسهیم و تقسیم منافع شهری، تامین امکانات (فرصت) برای همه اجتماعات شهری، تامین دسترسی کافی به خدمات و تسهیلات آموزشی، بهداشتی، تفریحی و فرهنگی برای همه ساکنین شهر، تامین اشتغال و مسکن به طور منصفانه برای افراد و ساکنان بخش‌های گوناگون شهر به منظور موفق بودن طرح‌های شهری، انعطاف پذیری و واقع گرایی و رعایت کارآیی و عدالت در تهیه و اجرای موارد ذکر شده می تواند تا حدی از تشدید نابرابری فضایی و اجتماعی جلوگیری کند.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*